pápež bl.Ján Pavol II. o evolucii /

06.09.2012 23:32
  • 22.10.1996: Papež Jan Pavel II. prohlásil ve své řeči Vznik života a evoluce, k Papežské akademii věd, že jeho předchůdce Pius XII. "považoval učení o evoluci jako vážnou hypotézu".  Papež však dodal, že 

    "dnes, téměř půl století po této publikaci Pia XII., nové znalosti vedou k uznání, že teorie evoluce je víc než hypotéza.  Je pozoruhodné, že tato teorie je postupně akceptována vědci během jejich objevů v různých oblastech vědy.  Jedná se proto o konvergenci výsledků práce, která byla nezávisle prováděna a nebyla ani vymyšlena, ani padělána, ale je sama o sobě důležitým argumentem upřednostňujícím tuto teorii..." (přel. fm).

Snad jen je vhodné dodat, že po papežově prohlášení o evoluci, vyšel ve vatikánském deníku  l´Osservatore Romano (30. října 1996) překlad jeho slov o evoluci v poněkud pozměněmém smyslu, než jak o ní hovořil francouzsky. Tak se tehdy začaly šířit svě paralelní interpretace papežova textu, který začal dělit katolíky na dvě skupiny. Na jednu, která se s evolucí v teologii zabývá a druhá, která ji principielně odmítá:

1. Jedna verze je pro vědecký svět, který ji slyšel od papeže ve francoužštině a říká, že "nové znalosti vedou k uznání, že teorie evoluce je víc, než hypotéza". 

2. Druhá verze papežova slova o evoluci cituje takto:  "nové znalosti nás vedou k uznání, že je víc než jedna hypotéza evoluce". 

V angličtině: Vatikánskou webovskou stránku s řeči papeže Jana Pavla II. věnovanou evoluci si můžete otevřít ze seznamu odkazů dole, jakož i všechny jeho výnosy, které se týkají vztahu vědy a náboženství. V anglickém textu l´Osservatore Romano existuje správný překlad, totiž, že evoluce je víc jak hypotéza.
Měsíčník katolických tradicionalistů Mezinárodní report otiskl nedávno článek, Vývojová teorie se vyvíjí, který se zabývá evolucí a evolucionismem.