pápež Pius XII. o evolucii / Humani Generis

06.09.2012 23:28
 • 1950: Papež Pius XII. vydává encykliku, Humani Generis - O chybných názorech podkopávajících katolickou nauku.
   
 • Pius v této encyklice píše např. toto:

  "Někteří nerozumně a indiskrétně věří na evoluci, která nebyla dokázána ani plně prokázána dokonce ani v přírodních vědách, ačkoliv vysvětluje jejich počátek. Tento postoj podporuje monistický a panteistický postoj, že svět je v kontinuální evoluci. ...Učitelský úřad církve nebrání přírodovědcům a teologům, obeznámeným s jejich současným stavem, aby se zabývali ve svém výzkumu  a diskusi teorií evoluce pokud se zabývají počátky lidského těla vzniklého z již existující živé hmoty. Pro katolickou víru to znamená, že nás to zavazuje věřit, že lidské duše jsou bezprostředně (při početí, fm) stvořeny Bohem."  
   
 • Dále Pius pokračuje: "Prvních 11 kapitol knihy Genesis ...v každém případě přináleží historii v pravém slova smyslu a tyto kapitoly .... uvádí fundamentální pravdy, které jsou základem pro naši spásu a navíc podávají i populární popis vzniku lidské rasy a vyvoleného lidu. 
  (zvýraznil fm)
 • Pápež Pius XII. myslí na evolučnú teoriu akú propagoval CH.Darwin