Darwinizmus

z dopisu papeže bl. Pia IX. (1877) kde papež píše, že Darwinova evoluce je:
"celkově odpudivá k dějinám, tradici všech lidí, exaktní vědě, pozorovaným faktům a dokonce i rozumu.  (Darwinismus) nepotřebuje ani zamítnutí, vždyť jde o odcizení od Boha a příklon k materialismu skrze zkaženost, která hledá podporu ve světě bájí... A ve skutečnosti,... po odmítnutí Stvořitele všech věcí a vyhlášení nezávislosti chce udělat člověka svým králem, svým knězem a svým Bohem, a toto jde až tak daleko, že ho degraduje na úroveň nerozumného ničitele, snad až na neživou hmotu, a podvědomě tak potvrzuje prohlášení Boží, že tam kde přichází pýcha, přichází i zahanbení. Avšak korupce tohoto věku, perverzní machinace, zjednodušování, žádost po takovýchto libůstkách - všechny vskutku absurdní věci- by měly být, protože si vypůjčují vědeckou masku, pravou vědou odmítnuty ..." (Maureen Fiedler, SL, PhD a Linda Rabben, PhD. Rome has Spoken. New York: Crossroad, 1998, s. 178-80.

 

 Papež Pius XII. vydává encykliku, Humani Generis - O chybných názorech podkopávajících katolickou nauku.
"Někteří nerozumně a indiskrétně věří na evoluci, která nebyla dokázána ani plně prokázána dokonce ani v přírodních vědách, ačkoliv vysvětluje jejich počátek. Tento postoj podporuje monistický a panteistický postoj, že svět je v kontinuální evoluci. ...Učitelský úřad církve nebrání přírodovědcům a teologům, obeznámeným s jejich současným stavem, aby se zabývali ve svém výzkumu  a diskusi teorií evoluce pokud se zabývají počátky lidského těla vzniklého z již existující živé hmoty. Pro katolickou víru to znamená, že nás to zavazuje věřit, že lidské duše jsou bezprostředně (při početí, fm) stvořeny Bohem."  
Dále Pius pokračuje: "Prvních 11 kapitol knihy Genesis ...v každém případě přináleží historii v pravém slova smyslu a tyto kapitoly .... uvádí fundamentální pravdy, které jsou základem pro naši spásu a navíc podávají i populární popis vzniku lidské rasy a vyvoleného lidu. 
(zvýraznil fm)

 

 • 22.10.1996: Papež Jan Pavel II. prohlásil ve své řeči Vznik života a evoluce, k Papežské akademii věd, že jeho předchůdce Pius XII. "považoval učení o evoluci jako vážnou hypotézu".  Papež však dodal, že 

  "dnes, téměř půl století po této publikaci Pia XII., nové znalosti vedou k uznání, že teorie evoluce je víc než hypotéza.  Je pozoruhodné, že tato teorie je postupně akceptována vědci během jejich objevů v různých oblastech vědy.  Jedná se proto o konvergenci výsledků práce, která byla nezávisle prováděna a nebyla ani vymyšlena, ani padělána, ale je sama o sobě důležitým argumentem upřednostňujícím tuto teorii..." (přel. fm).

   

  Snad jen je vhodnjé dodat, že po papežově prohlášení o evoluci, vyšel ve vatikánském deníku  l´Osservatore Romano (30. října 1996) překlad jeho slov o evoluci v poněkud pozměněmém smyslu, než jak o ní hovořil francouzsky. Tak se tehdy začaly šířit svě paralelní interpretace papežova textu, který začal dělit katolíky na dvě skupiny. Na jednu, která se s evolucí v teologii zabývá a druhá, která ji principielně odmítá:

  1. Jedna verze je pro vědecký svět, který ji slyšel od papeže ve francoužštině a říká, že "nové znalosti vedou k uznání, že teorie evoluce je víc, než hypotéza". 

  2. Druhá verze papežova slova o evoluci cituje takto:  "nové znalosti nás vedou k uznání, že je víc než jedna hypotéza evoluce". 

  V angličtině: Vatikánskou webovskou stránku s řeči papeže Jana Pavla II. věnovanou evoluci si můžete otevřít ze seznamu odkazů dole, jakož i všechny jeho výnosy, které se týkají vztahu vědy a náboženství. V anglickém textu l´Osservatore Romano existuje správný překlad, totiž, že evoluce je víc jak hypotéza.
  Měsíčník katolických tradicionalistů Mezinárodní report otiskl nedávno článek, Vývojová teorie se vyvíjí, který se zabývá evolucí a evolucionismem.

  Odkazy:

   • Jan Pavel II. (30. října 1966). Prohlášení papeže Jana Pavla II. (angl.) k Papežské akademii věd. Magisterium se zabývá otázkou evoluce, protože se týká člověka (angl.).
   • Papež Jan Pavel II. Víra a věda: Katolické perspektívy. Webovské odkazy na všechna prohlášení papeže které měl ke vztahu vědy a víry (angl.).
   • Mark Brunley. Evoluce a papež. Webovský odkaz (angl.).
   • Johnson, Philip E. Spor o Darwina,. Praha: Návrat domů. 1997,  210 s. Kniha je sepsána z pohledu kreacionismu a vzbudila už ohlas v mediích. Viz Evan Tomáš. "Evoluce nebo stvoření?", Respekt,  51/1997  a Katolický týdeník, 1/1998.
   • Ian Barbour. Religion in an Age of Science, Harper: San Francisco, 1990, kap. 1, Cesty vztahů vědy a náboženství, str. 3-29.
   • Murhy, P.I. & Arlington, R.R. (1983).  La Popessa - The Controversial Biography of Sister Pasqualina, the Most Powerful Woman in Vatican history. New York: warner Books. 325 s.
   • Pierre Teilhard de Chardin. Jak věřím, Vyšehrad: Praha, 1998.
    Kapitoly: Kristus - aktivní pól evoluce, s. 53-65, Křesťanství a evoluce, s. 87-99, a Bůh a evoluce, s. 157-64, Nahodilost vesmíru? s. 135-45.
   • Pierre Teilhard de Chardin. Vesmír a lidstvo, Vyšehrad, 1990, s. 259-265.  Duchovní moc hmoty, pro diskusní téma: Má evolvující hmota "duchovní" rozměr?