"Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo."

(Sväté Písmo / Evanjelium Ježiša Krista podľa apoštola sv.Jána / Jn 1,1)

Stvorenie sveta : r.5199 p.n.l

(zo zjavenia Matky Ježiša Krista - ct.sr.Márie z Agredy / "Tajomné mesto Božie" / Imprimatur: pp.Innocent XI.) 

tajomne-mesto-bozie.webnode.sk/

 

474 / NAJSVäTEJŚIA PANI DALA SVETU JEDNORODENÉHO SYNA, Otca večného a svojho, nášho Spasiteľa Ježiša, pravého Boha a človeka, v NEDEĽU O POLNOCI, v ROKU od STVORENIA SVETA 5199, ktorého dátum je udaný v RÍMSKEJ CIRKVI a ktorý mi bol zjavený ako pravý a zaručený.”

"Šiesty deň Boh stvoril a spravil Adama 

vo veku 33 rokov.

To bol vek, v ktorom Kristus mal podstúpiť smrť a Adam,čo sa týka telesného vzhľadu,bol podobný Kristovi, že by sa sotva našiel nejaký rozdiel.

Tiež podľa duše bol Adam veľmi podobný Kristovi. Z tela Adamovho Boh stvoril Evu, natoľko sa podobajúcu blahoslavenej Panne, že mala tú istú podobu i postavu. Boh sa díval na tieto obrazy veľkých originálov s najväčšou záľubou..."
 

Novinky

Pápež František a patriarcha Bartolomej: Modlime sa za starostlivosť o stvorenstvo

01.09.2017 16:47
  Pápež František a ekumenický patriarcha Bartolomej na záver modlitbového stretnutia v Bazilike Božieho hrobu v Jeruzaleme (Izrael, 25. mája 2014) - ANSA 01/09/2017 10:38 POSUŇ ĎALEJ:     Vatikán 31. augusta – Pápež...

Egyptský trest v Ješkovej vsi napadol celu obec

29.08.2017 18:24
Je všade. Pred domami, na fasádach, ale aj na kuchynskej linke či oblečení. Obyvateľov Ješkovej Vsi (okres Partizánske) trápi nepríjemný a dotieravý hmyz. Ľuďom je až do plaču. Hmyz sa tlačí aj do domu. Jeho majiteľ je už s nervami na dne. Nepríjemný hmyz sa dostal už aj do kostola. Nepomáha nič....

Zverejnili encykliku pápeža Františka Laudato si’ o starostlivosti o „spoločný dom“

27.10.2015 23:03
Vatikán 18. júna (TK KBS) Vo Vatikáne dnes zverejnili novú encykliku pápeža Františka „Laudato si’, o starostlivosti o spoločný dom“. Venuje sa téme starostlivosti o životné prostredie z viacerých uhlov pohľadu. Novinárom ju predstavili v Novej synodálnej aule vo Vatikáne. Slovenský preklad...
Záznamy: 1 - 3 zo 11
1 | 2 | 3 | 4 >>

https://www.de-vrouwe.info/sprachen/gebetsbild.jpg

 

Blog

EDEN - Raj od stvorenia sveta až naveky

27.10.2015 22:50
2. Stvoření Země Hned po úpěnlivé prosbě kůrů duchů, kteří zůstali, a po onom vnitřním pohybu uvnitř Božství jsem spatřila vedle kotouče stínů, který vznikl dole, vpravo nedaleko od něho vznikat temnou kouli. Nyní jsem upírala zrak více na onu temnou kouli vpravo od kotouče stínů a spatřila jsem v...

Prečo Boh dopúšťa tresty (prirodne katastrofy) za nemravnosti na festivaloch?!

18.02.2015 19:30
Brussel (Haselte ) Belgicko na festivale Pukkelpop 2011 počas burky zahynulo 5 ľudí a 70-ich zranilo Viac tu:...

Ako Boh stvoril Adama a Evu

31.12.2014 22:30
Neviděla jsem, že by Adam byl stvořen v ráji, ale v krajině potomného Jeruzaléma. Viděla jsem ho zářícího vystupovat z jakéhosi žlutavého pahorku zeminy jako z nějaké formy. Slunce svítilo, a když jsem to viděla už jako dítě, vždy jsem si myslela, že sluníčko vytáhlo Adama svými paprsky z hory....

Svet z iného uhla pohľadu

OTÁZKY - ODPOVEDE

stvorenie sveta r.5199

Dátum: 06.09.2012 | Vložil: Milan

Ako rozumieť roku stvorenia sveta?!
Je pravdou, že naša planéta Zem je stará len cca.7000 rokov?

stvorenie sveta r.5199

Dátum: 06.09.2012 | Vložil: Admin

474 / NAJSVäTEJŚIA PANI DALA SVETU JEDNORODENÉHO SYNA, Otca večného a svojho, nášho Spasiteľa Ježiša, pravého Boha a človeka, v NEDEĽU O POLNOCI, v ROKU od STVORENIA SVETA 5199, ktorého dátum je udaný v RÍMSKEJ CIRKVI a ktorý mi bol zjavený ako pravý a zaručený.”

Rok stvorenia sveta bol zjavený Ježišom Kristom a Pannou Máriou v 12 stor. ct.Márii z Agredy a zaujímavé je, že už vtedy bol v Katolickej Cirkvi tento rok uznávaný za rok stvorenia sveta.

V sučasnosti svetské Média naopak propagujú falošnú Darwinovu teoriu o evolucii, ktorá stvorenie Zeme odhaduje na miliony rokov a teoriu stvorenia tzv."kreacionistov" považujú za fundamentálne nevedeckú.

Takisto aj u tých, ktorí ako katolíci sa pridržiavajú tradičnej náuky, pretože sa podobá tej "kreacionistickej" a považujú ich za spiatočníckych - nakoľko sa jedná o náuku kresťanov zo stredoveku.

V skutočnosti opovrhujú zjaveniami Svätých a niekedy aj samotní pokrstení ... sa viac pridržiavajú teorii pseudovedcov ako bol Darwin, aj napriek tomu, že poznajú náuku Cirkvi, pápežov, Ježiša Krista a Svätých...

Táto tragédia spočíva v pýche a namyslenosti, že ako človek "rozumný" a schopný vedeckej analýzy dokáže lepšie vysvetliť stvorenie sveta ako pápeži a ctihodní ľudia z dávnych čias.

Neveria takýmto zjaveniam, aj napriek tomu, že boli schválené pápežmi, pretože neveria v neomylnosť pápeža (resp.že by bol pápež neomylný aj v takýchto záležitostiach)

John

Dátum: 29.08.2016 | Vložil: Smithd31

This is one awesome blog post. Keep writing. bbdbedcffdkeaekb

Good info

Dátum: 30.08.2016 | Vložil: Pharmg752

Very nice site!

Záznamy: 1 - 4 zo 4

Pridať nový príspevok

Stvoril Boh okrem anjelov a ľudí, aj iné rozumné BYTOSTI na ZEMI alebo vo VESMÍRE (mimozemšťanov)?

Stvoril Boh aj iné rozumné bytosti ?

Dátum: 14.09.2012 | Vložil: Admin

Okrem anjelov a ľudí, či zvierat na zemi - Boh nestvoril žiadne iné rozumné bytosti:

Dôvodov je niekoľko:
1.Boh určil na zemi vždy niekoho, kto zastupuje Boha na zemi - ináč povedané - hovorí v mene Boha.
Od stvorenia sveta, aj v súčasnosti až do konca sveta, je a bude na zemi stále človek, skrze ktorého Boh prehovára k ľuďom, aby poznali Božiu vôľu.

V minulosti to boli Vodcovia národov ako Abrahám, Mojžiš, proroci ... a po nanebostúpení Krista Ježiša až dodnes a dokonca sveta bude stále na zemi pápež i proroci, skrze ktorých Boh zjavuje svoju vôľu.

Doteraz, nikdy v dejinách ľudstva Boh nezjavil skrze týchto pravých prorokov, že by existovali iné rozumné bytosti ako anjeli a ľudia na zemi (t.j.cca 7000 rokov)

Naopak - vyzývajú ľudí, aby sa stránili falošných prorokov-vizionárov a posolstiev, kde je zmienka o vymyslených bytostí (víly, škriatkovia,...)

Falošné zjavenia sú práve tým typické, že poukazujú na akési bytosti z vesmíru a zachádza to až tak ďaleko, že manipulújú s ich prívržencami - pod zámienkou, že to oni vo vesmíeu sú našimi stvoriteľmi (bohovia)

2.V celej histórii ľudstva sa Boh zjavuje so svojimi Svätými anjelmi a vyzýva nás k modlitbe za všetko stvorenie:
anjelov, ľudí, ale aj samotný vesmír, čo sa týka hmoty.

A tak sa modlíme až dodnes na modlitbových zhromaždeniach (aj na sv.omši) za duše v Nebi, v očistci, a na zemi ako aj za celý hmotný vesmír, aby sme sa starali zodpovedne o celý svet.

Taktiež sa modlíme, aby sme nepodľahli zlým anjelom, ktorí sú tiež stvorením Božím, ale nikdy sa v Božom národe nemodlilo za nejaké iné bytosti z vesmíra - z čoho vyplýva, že keby to Boh chcel - požadoval by to skrze pravých prorokov. To však nikdy neurobil.

3.Boh Stvoriteľ (Otec-Syn-Duch Svätý) sa vždy zjavoval svojmu stvoreniu, aby ho posilňoval svojim Slovom Života , ale aj Chlebom Života. To znamená, že ľuďom dával na známosť ako živiť svoju dušu-ducha i telo, keď im zjavoval svoju vôľu, ale im aj ukázal, čo môžu a majú jesť, aby ich telo bolo životaschopné.

Začalo to v raji ovocím, ktoré bolo povolené ale aj zakázané. Potom mohli jesť aj obylniny (chlieb) zeleninu... a ked im to chýbalo, tak ich živil aj mimoriadnym spôsobom (zázrakom na pušti, Mannou - chlebom z Neba).

Ked sám prišiel na Zem v Osobe Ježiša krista, tak tento mimoriadny pokrm pre (ducha-dušu-telo) zanechal v premenenom chlebe a vína (v Eucharistii), ktorú je možné prijímať len skrze právoplatne vysvätené ruky kňaza, ktorý ich premieńa v mene Boha živého.

Tento pokrm Života je zárukou, že človek, ktorý Ho prijíma s čistým srdcom - bude spasený - príde po smrti do Neba k Bohu. Ale, naopak, kto nebude jesť z tohto Chleba, nebude mať v sebe život večný a tak ani po smrti.

Ked toto vieme a pravoplatní kňazi jestvujú len z vôle Boha a Rímskeho pápeža, ktorí im povoľuje živiť ľudí týmto nebeským Pokrmom, tak aj keby existovali rozumné bytosti vo Vesmíre - museli by byť spojení s pápežom a to tak, že by o nich musel vedieť i ustanovovať im biskupov, kňazov na šírenie Sviatostí a Pokrmu z Neba.

Kedže toto sa nedeje - je nerozumné sa zháňať za zbytočnosťami, akými sú mimozemské civilizácie.

Okrem toho Boh stvoril podmienky pre ľudský život len na planéte Zem, pretože mimo nej neexistuje miesto, kde by bytosť z porušiteľného tela mohlo existovať.

Re:Stvoril Boh aj iné rozumné bytosti ?

Dátum: 10.07.2016 | Vložil: frantisek balog

velmi dore citanie o stvoreni svet

Pridať nový príspevok